Siguranta datelor dumneavoastra este cea mai importanta pentru noi, de aceea tratam cu seriozitate si implicare orice aspect privind protectia datelor dumneavoastra.

Incepand cu data de 25 mai 2018, este pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

In calitate de Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal, S.C. Shakti SPA SRL aplica aceste noi cerinte si ofera intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

De ce colectam informatii despre dumneavoastra ?

S.C. Shakti SPA SRL, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal furnizate.

S.C. Shakti SPA SRL, poate colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

Identitate (Nume, prenume)
Contact (Adresă sau reședință, adresă e-mail, telefon)
Imagini sau ȋnregistrări video (in cazul vizitei la sediul / punctului de lucru S.C. Shakti SPA SRL, conform Politicii de supraveghere video, afisate corespunzator in incinta S.C. Shakti SPA SRL)

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

In vederea desfasurarii procesului de vanzare : rezervare/ vanzare/ derulare comenzi, transport si livrari, intretinerea relatiilor cu clientii (serviciul suport clienti).
Pentru conformarea cu prevederile legale
Pentru a respecta legile aplicabile și pentru a transmite anumite informații instituțiilor statului;
Pentru siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru siguranța și securitatea angajaților și bunurilor.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

Pentru încheierea și executarea unui contract (in scopul procesarii comenzilor) – articolul 6(1)b – Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor dumneavoastra.
Pentru transmiterea anumitor informații instituțiilor statului, necesară în baza îndeplinirii obligațiilor legale (articolul 6(1)c) – Datele sunt păstrate pe perioada prevăzută de lege în care Administratorul este obligat să păstreze înregistrările fiscale și contabile.
În baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6(1)a), in cazul in care v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În cazul înregistrarilor video folosim obligația legală (articolul 6(1)c) sau interesul nostru legitim (articolul 6(1)f). Aceste informații vor fi utilizate numai pentru a asigura siguranța și securitatea dumneavoastră, a angajaților și a bunurilor.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii informaţiilor pot fi:

Autoritățile/instituțiile abilitate prin lege ;
Furnizorii noștri de servicii: furnizorul serviciilor de contabilitate, de curierat, furnizorul de servicii de plata, de servicii clienti (zen desk chat) ; aceștia pot folosi datele exclusiv în scopul prestării serviciilor respective.

CUM PROTEJAM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta S.C. Shakti SPA SRL

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne și a celor mai bune practici din acest domeniu.

Ulterior finalizarii derularii contractului sau solicitarii dumneavoastra, datele dumneavoastra sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale si acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal : www.dataprotection.ro

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail: alinsimion@centrulshakti.ro.