S.C. SHAKTI SPA SRL, cu sediul social in BUCURESTI, str.Madrigalului, 20, etaj 2, ap.3 , SECTOR 1, inregistrata la registrul comertului sub numarul J40/7615/2011, CUI 28662822, cont nr. RO43INGB0000999904607831 deschis la ING – Stefan cel Mare / Polona


CENTRUL SHAKTI SPA SRL, J40/14255/09.12.2014, CUI 33883471, cu sediul social BUCURESTI, str.Madrigalului, 20, etaj 2, ap.3 , SECTOR 1,  cont bancar la ING Stefan cel mare/Polona- RO30INGB0000999904713892


CENTRUL SHAKTI WELLBEING SRL cu sediul in BUCURESTI, str.Madrigalului, 20, etaj 2, ap.3 , SECTOR 1, inregistrata la registrul comertului din BUCURESTI, sub nr. J40/8961/2016, cod fiscal 36259538, cont bancar  RO42INGB0000999906083510  ING -Stefan cel Mare